Inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Registreren?
Wachtwoord vergeten?

Leuke links

Gratis


Algemene Voorwaarden van het SnelEuro spaarprogramma

1.1 Aanmelden bij het SnelEuro spaarprogramma is mogelijk voor iedereen die in Nederland of Belgie een geldig woonadres bezit
1.2 Het lid dient een rekeningnummer te hebben bij een Nederlandse of Belgische bank.
1.3 Belgen dienen om in aanmerking te komen voor een uitbetaling hun IBAN en BIC te vermelden bij het aanvragen van een uitbetaling
1.4 Uitbetalingen worden verwerkt binnen 30 dagen na aanvraag.
1.5 U kunt een uitbetaling aanvragen wanneer u tenminste het minimum van € 12,50 heeft bereikt.
1.6 SnelEuro is niet aansprakelijk voor fouten/bugs in het systeem.
1.7 Geld behaald door fouten in het systeem wordt niet uitbetaald.
1.8 Bij inschrijving bij Sneleuro.nl gaat u nadrukkelijk akkoord met het ontvangen van commerciële nieuwsbrieven.

2.1 Referrals werven is toegestaan op alle mogelijke manieren m.u.v. SPAM.
2.2 Het is niet toegestaan leden te werven door het geven van een beloning zonder overleg met SnelEuro.
2.3 Wanneer een lid zich afmeld, schuiven zijn/haar referrals door naar zijn/haar "upline".
2.4 U ontvangt enkel referralverdiensten over de verdiensten uit betaalde emails en betaalde kliks

3.1 Het is niet toegestaan om uw account te verkopen dan wel weg te geven zonder toestemming van SnelEuro.
3.2 Een account is persoonsgebonden. Uitbetalingen worden enkel verricht naar de houder van het desbetreffende account.
3.3 U dient tenminste 1 (één) maal per maand in te loggen, een email te lezen of andere activiteit vertonen.
3.4 Wij staan enkel 1 (één) account per huishouden toe. Accounts met hetzelfde IP zijn niet toegestaan!

4.1 Bij tegenvallende resultaten behoudt SnelEuro zich het recht toe om te stoppen met het SnelEuro spaarprogramma.
4.2 Mocht SnelEuro haar activiteiten staken, worden saldo's boven de € 12,50 alsnog uitbetaald.
4.3 SnelEuro is niet verplicht aan haar leden om een minimum aantal €-Mails te sturen.
4.4 De bepaling uit regel "4.3" geldt ook voor Betaalde Kliks, Betaalde Aanmeldingen, Marktonderzoeken en Enquétes.
4.5 SnelEuro behoudt zich het recht toe om leden te verwijderen, mits hier een geldige reden voor is.
4.6 Mocht SnelEuro uw account sluiten, wordt eventueel saldo alsnog uitbetaald mits dit minimaal € 12,50 bedraagt.

5.1 SnelEuro behoudt zich het recht toe de Algemene Voorwaarden te wijzigen wanneer zij dit nodig acht.
5.2 In geval van belangrijke wijzigingen in de Algemene Voorwaarden worden de leden vooraf op de hoogte gebracht.
5.3 Wanneer u niet akkoord gaat met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden dient u zich af te melden.